เวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 “Research Gap on Thailand Green Economy”

 

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว จัดเวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว หัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้ให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับนิยามของเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงนำเสนอโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง

%d bloggers like this: