เวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 “Research Gap on Thailand Green Economy”

 

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว จัดเวทีเสวนาจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว หัวข้อ “Research Gap on Thailand Green Economy” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่

ซึ่งวิทยากรแต่ละท่านได้ให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับนิยามของเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงนำเสนอโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: