จับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 2 | ปีที่ 1 | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


TAM_DD-Book_20160224-page-001

เรื่องน่าสนใจในฉบับที่ 2

นิยามของเศรษฐกิจสีเขียว: จุดร่วม จุดต่าง และความหลากหลาย อ.ชล บุนนาค
สินค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
การรับรองธุรกิจสีเขียว คมศักดิ์ สว่างไสว
เกษตรสีเขียว (Green Agriculture) อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
แบบจำลองกับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตอนที่ 1) อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
สังคมคาร์บอนต่ำ ตอน คามิคัทสึ เมืองไร้ขยะ รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ขยะกำลังจะล้นโลก ตอนที่ (2) อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

บทบรรณาธิการ

จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวฉบับที่ 2 นี้ประกอบด้วยบทความทั้งสิ้น 7 เรื่อง ซึ่งยังคงเน้นให้สาระความรู้เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจสีเขียวในมุมมองที่หลากหลายจากนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เริ่มด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกบนิยามของเศรษฐกิจสีเขียว โดย อ.ชล บุนนาค จากนั้นทำความรู้จักกับ “สินค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ส่วนด้านความรู้ในด้านธุรกิจสีเขียว คมศักดิ์ สว่างไสว นักวิจัยอิสระ นำเสนอหลักการและกระบวนการในการรับรองธุรกิจสีเขียวและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นธุรกิจสีเขียว นอกจากเรื่องธุรกิจและอุตสาหกรรมแล้ว เศรษฐกิจสีเขียวยังครอบคลุมภาคเกษตรกรรมอีกด้วย เกษตรสีเขียวคืออะไร อ่านได้ใน “เกษตรสีเขียว (Green Agriculture)” โดย อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์

เรื่องขยะกำลังเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยในตอนนี้ อ่าน “ขยะกำลังจะล้นโลก ตอนที่ 2” โดย อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ ส่วนเรื่องสังคมคาร์บอนต่ำสำหรับฉบับนี้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับขยะเช่นกัน  พาไปชมวิธีการทำให้เมืองเล็กๆ ในประเทศญี่ปุ่น ที่มีประชากรแค่หนึ่งพันกว่าคน กลายเป็นเมืองปลอดขยะ อะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ชาวเมืองตัดสินใจทำเช่นนี้ อ่านได้ใน “คามิคัทสึ เมืองไร้ขยะ” โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดากร

ในฉบับนี้ยังนำเสนอบทความใหม่ ของ อ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ เขียนเรื่องแบบจำลองกับการบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิดที่ใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อมาช่วยวิเคราะห์นโยบายการจัดการก๊าซเรือนกระจกได้

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากจะมีภารกิจในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีเขียวแล้ว ยังเป็นศูนย์วิจัยเพื่อช่วยในการพัฒนาหัวข้อโจทย์วิจัยด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้วย โดยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดรับข้อเสนอ (Proposal) หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถติดต่อ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตลอดเวลา

 

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


“คลังสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม”

 

 

%d bloggers like this: