งานสัมมนาประจำปีและงานเสวนาหัวข้อ “PRO-Green Go Green: เส้นทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย”

Progreen-cover

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green)
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาประจำปีและงานเสวนาหัวข้อ

“PRO-Green Go Green: เส้นทางสู่เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย”

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม B โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งได้ที่ progreenecon@gmail.com หรือ 084-535-0680
*เข้าร่วมงานฟรี*

Progreen (1)

%d bloggers like this: