22 พฤษภาคม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ประชาคม ส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาระบบนิเวศจัดการกับการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเสื่อมสภาพของที่ดิน

จุดเริ่มต้นของการกำหนดวันสำคัญนี้เกิดจากแคมเปญผ่านช่องทางออนไลน์โดยมุ่งเน้นที่ไปหัวข้อ“ ทางออกของเราอยู่ในธรรมชาติ”

นำไปสู่การจัดงานในวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี มุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์และความรู้แบบดั้งเดิมเป็นวิธีที่จะเข้าใจการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนและการเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพของสภาพภูมิอากาศและที่ดิน

ปี 2563เป็นปีที่มี มีความสำคัญต่อนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างประเทศด้วยเหตุผลหลายประการ เนื่องจากเป็นปีสิ้นสุดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2563 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ (GI) จำนวน 20 รายการ

นอกจากนี้การสิ้นสุดกรอบเวลาของทศวรรษแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2554-2563 เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกำลังใกล้เข้ามา ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนกรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก“ หลังปี 2020”
ซึ่งจะให้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ทั่วโลกจะต้องใช้สำหรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2050

การเจรจากรอบการดำเนินงานใหม่กำลังดำเนินการอยู่ ผู้นำจากทั่วโลกคาดหวังว่าว่าจะให้ความสำคัญกับกรอบนี้ในการประชุมสุดยอดความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติในเดือนกันยายน

กรอบการดำเนินงานใหม่นี้จะถูกนำมาใช้ในการประชุมครั้งที่ 15 ของการประชุมของภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD COP 15) แต่เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้มีการเลื่อนประชุมออกไป แต่จะมีการเลื่อนไปเป็น 2021

การเฉลิมฉลองวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในทุกระดับเพื่อสร้างอนาคตของชีวิต

อ้างอิง
https://sdg.iisd.org/news/international-day-on-biological-diversity-looks-to-solutions-found-in-nature/

%d bloggers like this: