สหกรณ์การเกษตรในอังกฤษได้รับ “สินเชื่อสีเขียว” เพื่อติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคา

“Barry Gardens” สหกรณ์การเกษตรของผู้ปลูกผลเบอร์รี่และผลไม้เมล็ดแข็งในเขต Kent ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ได้รับ “สินเชื่อสีเขียว” (Green Loan) จำนวน 780,000 ปอนด์ จาก HSBC U.K. เพื่อนำไปติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสำนักงานใหญ่ ซึ่งมีกำลังผลิตติดตั้ง 993 กิโลวัตต์ สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินท์ของอาคารลงได้กว่า 292,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

อ้างอิง

%d bloggers like this: