การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

✨ 📣 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 📣 ✨

📅 วันที่ 28, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2563
📌 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ร่วมสัมมนาโดย

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการ
ผศ.ชล บุนนาค รองผู้อำนวยการ
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

%d bloggers like this: