การสัมภาษณ์ประเด็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกติกาทางสังคมในการบริหารจัดการน้ำ

รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกติกาทางสังคมในการบริหารจัดการน้ำ

%d bloggers like this: