การสัมภาษณ์ประเด็นการออกใบอนุญาตการใช้น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบานด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าพบ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นการออกใบอนุญาตการใช้น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

%d bloggers like this: