61% ของบริษัทเชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ

The Entrepreneurs Network ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีโดยส่วนใหญ่เชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยผลสำรวจแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า บริษัท 50% เห็นว่า ลูกค้าคาดหวังให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ บริษัท 57% เห็นว่า ลูกจ้างต้องการทำงานให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

2) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 54% ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเอสเอ็มอี 47% เชื่อว่าสามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านี้อีก

3) ความช่วยเหลือของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 38% คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง 30% คิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดี และ 24% คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้ว

ที่มา: https://www.circularonline.co.uk/news/61-of-businesses-think-green-economy-presents-positive-opportunities/

%d bloggers like this: