3 เทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตาในปี 2021

1) การทำลายสถิติในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนใหม่

International Energy Agency (IEA) รายงานว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของโลกในปี 2020 เป็นการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนถึง 90% ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในสหรัฐอเมริกาและจีน แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ IEA คาดการณ์ว่า สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย จะเร่งการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในปี 2021 ซึ่งน่าจะสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง

2) การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่

ต้นทุนของการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Battery Storage) ได้ลดลงอย่างมากเป็นเวลาหลายปี โดยทศวรรษที่แล้วมีต้นทุนระหว่าง $71 – $81 /MWh สำหรับการกักเก็บไฟฟ้าที่ใช้ได้เพียง 4 ชั่วโมง แต่ในปี 2020 ต้นทุนในการเพิ่มอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้ลดลงเหลือ $6 – $12 /MWh เท่านั้น และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียงแค่ $4 – $9 /MWh ในปี 2022 ซึ่งจากข้อมูลในปี 2019 พบว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เพียง 28% เท่านั้นที่มีการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ แต่มีแนวโน้มว่า ในปี 2021 นี้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์กักเก็บพลังงานร่วมด้วย รวมทั้งหลายบริษัทมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงระบบการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่อีกด้วย

3) การลงทุนในเทคโนโลยีอุบัติใหม่อย่าง “การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว”

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฮโดรเจนสีเขียว (Green Hydrogen) เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อแยกสลายน้ำด้วยไฟฟ้า และแยกอะตอมของไฮโดรเจนออกจากอะตอมของออกซิเจน แล้วนำไฮโดรเจนนั้นไปผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันได้มีบริษัทต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการลงทุนเทคโนโลยีอุบัติใหม่นี้

อ้างอิง https://www.fool.com/investing/2021/01/02/3-things-to-watch-in-renewable-energy-in-2021/

%d bloggers like this: