งานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?”

📅 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
🕙 13.00 – 16.30 น.
💻 รับชมผ่าน Facebook Live: PRO-Green หรือผ่าน Zoom Application ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/k5VGFiA1R7Df5XzcA

%d bloggers like this: