All posts by Pimnara

The MATTER : มองการท่องเที่ยวแบบเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับ รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

Tha Matter

เริ่มเข้าใกล้ช่วง high season ของการท่องเที่ยวไทย หลายคนอั้นวันหยุดไว้เพื่อมาปล่อยเอาเต็มที่ปลายปี คุณคงนั่งอ่านรีวิว เปิดดูวิวในอินสตราแกรม อ่านโฆษณานู่นนี่จนจิตใจเตลิด หรือจองทริปสุดรื่นเริงต่างจังหวัดราวกับร่างกายเรียกร้องให้กลับไปใกล้ชิดธรรมชาติอีกครั้ง สถานที่เที่ยวสุดฮิตในโลกออนไลน์ตามเก็บครบหรือยัง?

นักท่องเที่ยวเองอาจจะมีเส้นบางๆ เส้นหนึ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างเที่ยวเพื่อ ‘กระจายรายได้’ กับเที่ยวเพื่อ ‘ไปใช้ทรัพยากรบ้านเขา’ ซึ่งให้ผลลัพธ์ระยะยาวต่อทรัพยากรประเทศต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณจังหวัดแนวชายฝั่งซึ่งเป็นพื้นที่มูลค่าสูง และถูกตักตวงทรัพยากรไปใช้ประโยชน์จนเสื่อมโทรม ทะเลไม่ได้มีแค่ชายหาดและคลื่นสวย ธรรมชาติถักทอพันเกี่ยวมากกว่านั้นระหว่างวิถีชีวิตมนุษย์และทรัพยากร

007
ที่มา : The MATTER

“ถ้าคุณอยากเห็นการท่องเที่ยวไทยที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไร ให้คุณลองไปเที่ยวหลังช่วง high season ดูสิ คุณจะเห็นทุกอย่างเละไปหมด คุณจะเห็นการท่องเที่ยวชนิดตักตวงทรัพยากรจนสถานที่เสื่อมโทรม คุณจะเห็นขยะที่คนก่อนหน้าทิ้งไว้ น้ำในโรงแรมคุณจะไม่ไหล อาหารที่คุณอยากกินจะไม่มี  นี่เป็นเพียงสิ่งที่คุณต้องเผชิญแค่ช่วงเวลาวันหยุด แต่กลับเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องเผชิญตลอดทั้งชีวิต”

“สิ่งที่คุณทำเพียงเขียนรีวิวตำหนิสถานที่นั่นว่า แย่ ไม่ประทับใจ เสียความรู้สึก แต่คุณกลับไม่ยอมเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบนั้นเลย”

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัย ชวนเราคิดถึงความหมายของการท่องเที่ยวในนิยามใหม่ ที่มองลึกไปถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวว่าทุกอย่างที่คุณใช้ ‘ล้วนมีที่มาที่ไป’ ไม่ได้เสกขึ้นมา เงินซื้อไม่ได้ทุกอย่าง และเงินซ่อมทุกอย่างไม่ได้ หากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มองด้วยสายตาแบบ ‘เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม’ คุณอาจจะขนลุกกับการท่องเที่ยวครั้งที่ผ่านๆ มา …เราโยนความรับผิดชอบไว้ให้คนอื่นเสมอ

“คำถามก็คือ เราจะเรียกการท่องเที่ยวเช่นนี้ว่า การกระจายรายได้สู่สังคม หรือไปตักตวงใช้ทรัพยากรของเขามา?

“อย่าคาดหวังการท่องเที่ยวที่ได้ตามอย่างโฆษณา เพราะคุณจะไม่ได้สิ่งนั้น”

002
ที่มา : The MATTER

อาจารย์นิรมลเป็นหนึ่งในนักวิจัยที่สนใจศึกษา ‘เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’ หรือ Blue Economy คำที่เริ่มคุ้นหูในช่วง 5-6ปีที่ผ่านมา ว่าด้วยฐานเศรษฐกิจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่กำลังมีความเปราะบางอ่อนไหว จากการที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรบนบกจนร่อยหรอลงเรื่อยๆ ผลกระทบของ climate change อันรุนแรงเห็นเป็นประจักษ์ และการบุกรุกทำลายป่าต้นน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนำมาสู่งานวิจัยขนาดใหญ่ชื่อว่า ‘โครงการศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยเพื่อเข้าสู้สู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน’ โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประเด็นการท่องเที่ยวจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีน้ำเงินขนาดใหญ่ ที่เราควรตระหนักว่า เที่ยวอย่างไรให้รู้ว่าทรัพยากรมีวันหมด

The MATTER : ก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินชื่อ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทำไมในระยะหลังเราได้ยินคำว่า เศรษฐกิจสีน้ำเงิน หรือ Blue Economy บ่อยขึ้น

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : Blue Economy หรือ เศรษฐกิจสีน้ำเงิน เป็นส่วนหนึ่งของ Green Economy แต่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งมันอยู่ในทะเล ประเทศที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลเริ่มตระหนักแล้วว่า ปัจจุบันมีภาระหน้าที่ ‘เกินกว่า’ คนชายฝั่งทะเลจะรับมือได้หมด มีการทำประมงผิดกฎหมาย การรุกล้ำน่านน้ำ เรือขนาดใหญ่เดินเรือแกล้งเรือขนาดเล็ก มันเกิดการเบียดเบียนกันเองระหว่างมนุษย์ อีกทั้งยังเบียดเบียนธรรมชาติ ทั่วโลกจึงมีความเห็นว่า เราควรมี Blue Economy เศรษฐกิจทางทะเลชายฝั่งอย่างเป็นเรื่องเป็นราว และมีความเป็นสีน้ำเงินเพื่อให้เกิดความอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นควบคู่กัน

ถ้าให้คุณมองจากนอกโลก โลกเราเป็นสีน้ำเงิน มีปริมาณน้ำถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก ภาพของเศรษฐกิจสีน้ำเงินจึงถูกทำให้ชัดขึ้น พอพูดปุ๊บคนเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญ ขณะนี้เรามีแรงกดดันพื้นที่บนบกเยอะ ทั้งการใช้ที่ดิน อาหารที่ไม่พอ ดังนั้นการที่เราหวนกลับมาดูแลทรัพยากรทางทะเลด้วย เราจะสามารถช่วยเยียวยาความหิวโหยของประชากรบนโลกได้

003
ที่มา : The MATTER

The MATTER : เราเคยเชื่อว่าธรรมชาติจะเยียวยาตัวเอง มหาสมุทรเป็นสิ่งที่เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราปล่อยมันไปตามธรรมชาติให้สร้างสมดุลเอง เราสามารถรอได้ไหม

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : กลไกทางธรรมชาติเป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้ว มีมานานกว่าสิ่งมีชีวิตในโลก แต่ในยุคแรกๆ ประชากรมนุษย์ยังไม่เยอะ เราผลิตขยะน้อยแล้วก็ปล่อยไหลไปตามน้ำเป็นเรื่องปกติ น้ำเสียลงมาผสมกับน้ำจืดและน้ำเค็ม ธรรมชาติก็บำบัดน้ำไปตามกลไก แต่ตอนนี้ขยะมันมากขึ้น ธรรมชาติเองแก้ไม่ทัน ปัจจุบันเราเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่า ‘คนทำร้ายทะเล’ เพราะพวกเราอยู่ห่างไกลจากทะเลมากขึ้น ระยะทางเป็นปัจจัย เราก็ไม่เคยรับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำส่งผลต่อทะเลอย่างไร เราไม่ได้สนใจทะเลเหมือนแต่ก่อน เพราะเราไม่เคยต้องใช้ชีวิตใกล้ชิด คุณทิ้งขยะที่จังหวัดหนึ่งมันลอยไปปากแม่น้ำ จนไหลไปกองรวมกันที่มหาสมุทร เราแทบไม่เห็นความเชื่อมโยงกับมันเลย

วิถีธรรมชาติบำบัดจัดการยาก ประกอบกับเราสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ ธรรมชาติที่มีมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทาง มนุษย์เราเกิดเยอะกว่าธรรมชาติ ปัญหาเหล่านี้เลยไม่ง่ายที่ต้องบริหารจัดการซึ่งแตกต่างจากวิธีการที่เราทำบนบก

The MATTER : ความท้าทายของการจัดการในทะเลที่ต่างจากบนบกอย่างชัดเจนคืออะไรบ้าง

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : แผ่นดินมีขอบเขตขัณฑสีมาชัดเจน แต่ทะเลไม่มี  ทั้งที่ทะเลเองมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านมากมายไปหมด และยังเป็นสมบัติร่วมของมวลมนุษยชาติที่เรียกว่า ‘ทะเลหลวง’  ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เป็นพื้นที่อยู่นอกเขตของแต่ละประเทศอีก ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้มีขยะจากทุกประเทศไปกองรวมกันอยู่ที่ทะเลหลวง บางคนใช้โอกาสที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนี้เอากากของเสียอันตรายไปทิ้ง

ทรัพยากรทางทะเลไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่ง ขอบเขตของทะเลก็ไม่ชัดเจน และทรัพยากรอย่าง ปลา มันสามารถว่ายเปลี่ยนถิ่นอาศัยไปเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นของผู้ใดคนหนึ่ง มันจึงเป็นส่วนที่ท้าทายว่าเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

004
ที่มา : The MATTER

The MATTER : ในประเทศไทยเราเองจัดการเรื่องนี้อย่างไร

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : ประเทศไทยเราก็มีขอบเขตที่ไม่ชัดเจน ไทยมี 24 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขาข้ามไปทะเลจังหวัดไหน ซึ่งทะเลไม่มีการลากเส้นชัดเจน  แผนที่ทะเลจึงต้องมีความชัดเจนมากขึ้น อำเภอแต่ละอำเภอมีความรับผิดชอบแค่ไหน นับว่าเป็นความท้าทายพอสมควร

ทะเลมีความเป็นทรัพยากรส่วนร่วมเยอะ ทุกคนวิ่งไปใช้ประโยชน์  แต่การพังทลายเกิดขึ้น ความเสียหายนี้ใครจะรับผิดชอบ ก็ยังหาคนดูแลไม่ได้ จะหาหน่วยงานชายฝั่งหน่วยเดียวที่รับผิดชอบพื้นที่เป็นพันกว่ากิโลเมตรก็ยากลำบาก จังหวัดก็จะไม่รู้จักความเป็นเจ้าของ กฎหมายที่ดูแลดันมีหลายฉบับและไม่สอดคล้องกัน กฎมายท่าเรืออย่างหนึ่ง กรมเจ้าท่าอีกอย่างหนึ่ง  พอจะดูแลป่าชายเลนก็อีกกฎหมายหนึ่ง  ทั้งๆ ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน หาคนรับผิดชอบไม่ได้ แต่พอหาได้ คนก็อาจจะเกี่ยงกันนิดนึง

005
ที่มา : The MATTER

The MATTER : การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน ‘มูลค่า’ ที่ประเทศเราตักตวงจากทะเลได้อย่างมหาศาล อาจารย์มองว่าการท่องเที่ยวของเราเป็นแบบไหน

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : เราเห็นมูลค่าชัดเจนนะ  แต่ไม่ได้เห็นจากทะเลล้วนๆ ต้องผ่านกรอบการท่องเที่ยวทะเล เราไปเที่ยวแล้วไม่มีความรู้สึกไปทำความสะอาดชายหาด เราไม่รู้สึกว่าการที่เราลงเรือสกู๊ตเตอร์ไปมาก่อคลื่นที่เปลี่ยนทิศทางสามารถทำลายชายหาดได้  บัดนี้มันเห็นผลแล้วถ้าคุณไปดูกรณีของพัทยาหรือบางแสน คำถามคือ นักท่องเที่ยวอย่างเกาะพะงันที่ไปฟูลมูนปาร์ตี้ได้ลงเก็บขยะหรือเปล่าหลังจากงานเลิก ตอนนี้ใช้ระบบรณรงค์มากกว่าที่จะสร้างจิตสำนึก ทุกคนตระหนัก แต่ไม่ยอมปฏิบัติ

การโปรโมตการท่องเที่ยวเราไม่เคยใช้โอกาสแบบนี้ เรากินข้าวเสร็จเราลุกจากโต๊ะอาหารทันที พูดรุนแรงหน่อยคือ สะบัดก้นออกไปเลย เราไม่ได้ใส่ใจว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเขาทำอะไรต่อ

006
ที่มา : The MATTER

The MATTER : มันเป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นหรือเปล่า

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : ทำไมผู้บริโภคต้องใส่ใจ? ต้องไปตามดูทุกครั้งหรือว่าขยะร้านนี้ทิ้งอย่างไร มันคงไม่ใช่หน้าที่ของเราซะทีเดียว แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน เรายังไม่เคยเห็นการบริหารน้ำจืดน้ำเค็มจากแหล่งท่องเที่ยวที่เราไป เราเรียกร้องที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ไหม เวลาพูดถึงน้ำเสีย ประเทศเราจะไม่ยอมให้ใครเห็น จะเอาไปแอบๆ ซะ ในขณะบางประเทศจะเปิดให้เห็นทิศทางการไหลของน้ำว่าลงทะเลอย่างไร พอคนได้เห็นความเป็นจริง พวกเขาจะรับรู้สถานการณ์ที่คนริมฝั่งกำลังเผชิญอยู่  การท่องเที่ยวของเราลูบหน้าปะจมูกเกินไป กลัวคนเห็นสิ่งไม่ดี

007
ที่มา : The MATTER

The MATTER : การโปรโมตการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีปัญหา?

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : การท่องเที่ยวของเราละเลยการทำผังเมือง เราอยากส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจโฮมสเตย์ ร้านอาหาร การพักผ่อน แต่ขาดการวางแผนว่าโซนไหนเหมาะสม  มีน้ำประปาเข้าถึงหรือยัง มีระบบถ่ายเทน้ำเสียไหม ระบบการดูแลขยะจัดการอย่างไร คือเราส่งเสริมอย่างเดียวจน ‘ลืม’ ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกด้วย จากนั้นผู้ประกอบการจะดิ้นรนกันเอง เพราะเราไม่มีสิ่งรองรับเขาไว้ เขาก็จะไปเบียดเบียนกันเอง เบียดเบียนคนอื่น หากการท่องเที่ยวมีการวางแผนไว้สำหรับผู้ประกอบการ  คนเที่ยวก็สบายใจ คนจัดการก็สบายใจ

เวลาไปเที่ยวเราทิ้ง ‘รอยเท้า’ ไว้เสมอ มีใครคนจัดการไหม เศษขยะที่เราทิ้งมีใครจัดการต่อหรือเปล่า อาบน้ำในโรงแรง น้ำสะอาดมาจากไหน คนเราไม่เคยตั้งคำถาม แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำไม่ไหลไฟดับ โกรธเชียว ไปรีวิวว่าโรงแรมนี้ไม่ดี อย่าไป  แต่ในความเป็นจริงเราไปแย่งน้ำแย่งไฟเขาใช่ไหม เราเป็นคนนอกต่างหาก ไม่ใช่คนในพื้นที่

เราลืมนึกถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการบางอย่างเราใช้ระบบ top down คิดว่าตรงนี้เหมาะสม เกิดจากการที่กลุ่มคนชุดหนึ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ดี โปรโมตการท่องเที่ยวเลย ปรากฏว่าคนส่งเสริมเป็นคนนอกพื้นที่ คนในพื้นที่ถูกละเลย ไม่ดึงเข้ามามีส่วน

ถ้าจะให้เจาะลึกไปก็คือ หัวหินและชะอำมีปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรง ภูเก็ตเองเริ่มมีปัญหาไฟฟ้าและน้ำจืด โชคดีจังหวัดในภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุก น้ำประปาจึงจะไม่เดือดร้อนเท่ากับไฟฟ้าที่กระชากดับเป็นพักๆ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกไฟฟ้ายังไม่น่าเป็นห่วง แต่เปราะบางเรื่องน้ำจืด น้ำประปา เพราะเขาไม่มีแม่น้ำ แล้วจะเอาน้ำจากไหน ตอนนี้มีการผันน้ำข้ามจังหวัด จากเขื่อนเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน ผันไปที่หัวหินเพราะน้ำไม่พอใช้  แต่ตอนนี้กลับมีโรงแรมใหม่เกิดขึ้นมากมาย เรื่องเหล่านี้ต้องวิเคราะห์ให้รอบด้านเพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับรู้ นักท่องเที่ยวต้องรู้ด้วย ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบฉาบฉวย

008
ที่มา : The MATTER

The MATTER : พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบไหนที่ยั่งยืนและอาจารย์อยากให้เปลี่ยนมุมมอง

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ : อยากให้ลองเปลี่ยนไปเที่ยวหลังฤดูท่องเที่ยว คือหมดซีซั่นท่องเที่ยวในวันสุดท้าย จังหวะนั้นให้ลองไปเที่ยวดู ท่านจะเห็นความเสื่อมโทรมของพื้นที่ สนามหญ้าถูกเหยียบไปหมด หาดทรายเละ ขยะเป็นกองๆ ชักโครกก็ไม่ลง ร้านอาหารสั่งอะไรไปก็หมด ถ้าเราเห็นแบบนี้จะรู้สึกอย่างไร?

คุณอาจโวยไม่มาแล้ว จะไปเที่ยวช่วงต้นฤดูแทน ไอ้แบบนี้ก็กลับมาอีกเป็นลูปเดิม พฤติกรรมการเที่ยวของเราไม่จำเป็นต้องเฮโลไปตามแฟชั่น ต้องเที่ยวแบบ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’

รัฐบาลพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อำเภอรอง อันนี้ก็เป็นทางออกประเภทหนึ่ง แต่หากพื้นที่ไม่รองรับก็เป็นปัญหาเดิมอีก อยากให้ทุกท่านกระจายเวลาเที่ยว หลีกเลี่ยงความแออัด อย่าคาดหวังว่าจะต้องตามกระแสเฟซบุ๊ก ใครลงก่อนเก๋ก่อน  เราต้องเข้าใจว่าทรัพยากรของเรามีจำกัด ประมงมีฤดูกาล ปลา กุ้ง ปลาหมึกมีฤดูพักอาศัย บางฤดูไม่ควรกินก็ต้องเข้าใจ ถ้ากระจายเวลาเที่ยวก็จะเป็นการกระจายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

กลับมาสู่ความคิดตั้งต้นว่า คุณไปเที่ยวเพื่ออะไร ‘กระจายรายได้’ หรือ ‘ไปใช้ทรัพยากรบ้านเขา’ ถามตัวเองเช่นนี้ทุกครั้งก่อนเดินทาง และทะเลไทยจะยังเป็นสถานที่มอบความทรงจำที่ดีได้อีกสักระยะ

009
ที่มา : The MATTER

 

ที่มา : The MATTER
Link :https://thematter.co/byte/travel-with-blue-economy-mind/62125

ปฏิญญา Andaman Go GREEN

6 องค์กรภาคเอกชน 6 จังหวัดอันดามัน จับมือประกาศปฏิญญา Andaman Go GREEN มุ่งพัฒนาพื้นที่ไปสู่ความยั่งยืน และเป็นธรรม

1537525586306-768x512

ที่ จ.พังงา 6 องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยผู้แทนจากหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ผู้แทนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล จากจังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง สตูล ภูเก็ตและพังงา เข้าร่วมสัมมนา “ปฏิญญาAndaman Go Green”พร้อมกับร่วมลงนามใน “ปฏิญญาAndaman Go Green” และมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆใน 6 จังหวัดอันดามัน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 200 คน

1537525588616-768x512

นายสุทธิโชค ทองชุมนุม อดีตประธานหอการค้า จ.พังงา กรรมการสภาหอการค้าไทย เป็นผู้แทนอ่านคำประกาศปฏิญญา “Andaman Go Green” โดยมีเนื้อหาว่า “การกำหนดทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคอันดามันมีขึ้นเพื่อตระหนักถึงภาระอันสำคัญนี้ หลายภาคส่วนจึงร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ภูมิภาคอันดามันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นกระบวนการพัฒนาบนฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการกระจายและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคบนโลกใบนี้ที่จะประกาศว่าจะสร้างทิศทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของโลกที่ผ่านมาตามแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยที่ ภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญคือหอการค้า 6 จังหวัดอันดามันมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรเศรษฐกิจอันดามันให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงดได้ประชุมร่วมกันและมีฉันทามติในการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาAndaman Go GREEN ซึ่งเป็นแนวทางสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม เกื้อกูลสังคมและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกัน ในภาคส่วนการท่องเที่ยวที่สำคัญโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาคอันดามัน มีฉันทามติร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภูมิภาคอันดามันจะดำเนินการตามแนวทางAndaman Go GREEN ด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยว

ที่มา :  INNnews

PRO-Green Meeting The Center for Green Economy (CGE), Taiwan

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561, PRO-Green ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ The Center for Green Economy (CGE) ในสังกัด Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER) จากประเทศไต้หวัน เรื่องนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศไต้หวัน

PRO-Green International Conference 2018

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ กับองค์การบริหารก๊าซเรือนแระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ
The 4th CITC Regional Conference 2018 “Accelerating the Paris Agreement Implementation through Climate Finance,
Technology and Capacity Building” 17-19 July 2018.

Panel Session : R&D, technology and capacity building for climate change
mitigation and adaptation

at Pullman Bangkok King Power Hotel, Bangkok, Thailand

 

ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ

ชวนคิดเรื่องเหตุใดพลังงานทดแทนจึงมีความสำคัญ เนื่องจากกระบวนการผลิตภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับต้น ๆ ของทุกภาคเศรษฐกิจ ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานลงได้ ซึ่งการใช้ Solar cell มีคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการใช้พลังงานแบบเดิม กล่าวคือเมื่อเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ในการสร้างกับมลพิษที่สังคมต้องแบกรับ พบว่า Solar cell คุ้มค่าต่อการสร้างมากกว่า และต้นทุนของการใช้ Solar cell ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ Solar cell เป็นพลังงานทางเลือกที่นิยมใช้กับอาคารบ้านเรือน การผลิตพลังงานจาก Solar cell ในภาพรวมทั้งโลกเติบโตขึ้นมาก ซึ่งประเทศที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดคือ จีน และประเทศไทยมีความสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell 2,697 MW ต่อปี ซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

ข้อจำกัดของการผลิตพลังงานจาก Solar cell คือไม่สามารถผลิตพลังงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากข้อจำกัดของแสงอาทิตย์ซึ่งมีเฉพาะเวลากลางวัน ทำให้การจัดการเครือข่ายไฟฟ้า (Grid) ทำได้ยากขึ้น และความไม่เสถียรของพลังงานที่ผลิตจึงทำให้ประสิทธิภาพลดลง ระบบเก็บกักพลังงาน (storage) จึงมีความสำคัญมาก ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ หากมีระบบเก็บกักพลังงาน (storage) ที่สามารถช่วยลดการสูญเสียของพลังงานลงได้ จะทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนมากขึ้น

 

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

นำเสนอแบบจำลองผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (impact of climate change) กล่าวคือศึกษาผลเสียที่เกิดกับเศรษฐกิจ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการคำนวณด้วยแบบจำลอง ซึ่งแบบจำลองมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ แบบจำลองภูมิอากาศ (climate model) ผลกระทบทางกายภาพ (physical impact) และผลกระทบการเศรษฐกิจ (economic impact) โดยทำการศึกษาใน 4 ภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ การเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และสุขภาพ

เดิมใช้เพียงแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อมาได้พัฒนาแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลดาวเทียมเป็นจุดเริ่มต้น และใช้ข้อมูลจาก NASA เพื่อพัฒนาแบบจำลองให้สมบูรณ์และมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งสามารถประเมินผลผลิตข้าวของประเทศไทยได้แม่นยำถึง 88% นอกจากนั้นยังสามารถประเมินการอุบัติของโรค เช่น มาลาเรีย เดงกี่ (Dengue)

 

 

คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ

1 ใน 3 ของประชากรไทยอยู่ในภาคเกษตรและส่วนใหญ่เป็นคนจน จึงเปรียบได้ว่าคนจนคือผู้ผลิตอาหาร และการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศทำให้ผลผลิตลดลง จึงยิ่งซ้ำเติมคนจน เกษตรกรใช้วิธีปลูกพืชโดยอาศัยประสบการณ์ และคาดเดาสภาพอากาศจากการดูย้อนหลังประมาณ 5 ปี ร่วมกับการอาศัยข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นข้อมูลในระดับพื้นที่ใหญ่ ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นพื้นที่เล็ก นอกจากนั้นการเกษตรไทยยังมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง

Ricult จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยเปิดตัวไปแล้วในไทยและปากีสถาน Ricult ได้สร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์อากาศระดับพื้นที่ย่อย (ระดับฟาร์ม) ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจปลูกทำได้ดีขึ้น และได้ผลผลิตมากขึ้น มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อช่วยแนะนำเกษตรกรเป็นรายวัน โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ (NDVI: Normalized Difference Vegetation Index: หรือการนำค่าความแตกต่างของการสะท้อนของพื้นผิว ระหว่างช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดง มาทำสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพื่อปรับให้เป็นลักษณะการกระจายแบบปกติ) เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ และยังสามารถช่วยให้ธนาคารประเมินความเสี่ยงของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการชำระหนี้

 

รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน

บทบาทหน้าที่หลักของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) คือ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสนับสนุนทุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัย รวมไปถึงกิจกรรม การจัดงานสัมมนา การประชุม เป็นต้น กล่าวคือเน้นการบริหารจัดการแบบครบวงจรผ่านเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ สนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนและนักวิจัยมืออาชีพ สู่สังคมที่อาศัยความรู้ในการแก้ปัญหา ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนกับภาคเอกชน หน่วยงานในประเทศ และต่างประเทศ

ค่านิยมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (TRF) ได้แก่

T  =  Think Globally คือ คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม

R  =  Research Management Excellence คือ มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย

F  =  Force for Changes คือ เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (Public Well-Being Division) มีภารกิจ คือ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ธรรมชาติและสวัสดิภาพสังคม เพื่อสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ในการแก้ปัญหา การป้องกัน และตอบปัญหาในอนาคต

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อเริ่มจัดตั้งฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ การหานักวิจัยเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนยังยากและยังมีข้อจำกัด ต่อมาได้ผลิตเผยแพร่ความรู้ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ภูมิอากาศเป็นกลุ่มหลัก จึงมอบอำนาจให้นักวิจัยมีอิสระในการทำวิจัยมากขึ้น ต่อมาเน้นส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระยะหลังไม่ได้สนับสนุนเพียงแค่นักวิจัยรายบุคคล แต่ยังได้สนับสนุนศูนย์วิจัย เช่น ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และสนับสนุนศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ProGreen) เป็นต้น กล่าวคือสนับสนุนความรู้และเครื่องมือ แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการวิจัยที่นำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

ช่วงถามตอบข้อสงสัย

ถาม อ.ณัฐพงษ์ มีวิธีประเมินอัตราการว่างงาน (unemployment) อย่างไร

ตอบ การสูญเสียที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อรายได้ครัวเรือน (household income) จึงส่งผลให้การบริโภคลดลง (Consumption loss) นำมาซึ่งการว่างงาน (unemployment) ในที่สุด

 

ถาม อ.ณัฐพงษ์ วิธีการทำแบบจำลองในลักษณะนี้มีข้อจำกัดอย่างไร และเราจะสามารถขยายการใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างไร

ตอบ ข้อจำกัดคือในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้น้อยมาก และไม่มีการบูรณาการ (integration) ร่วมกันในหลายศาสตร์อย่างจริงจัง สำหรับประเด็นเรื่องการขยายการใช้เครื่องมือในวงกว้าง ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการเงิน

 

ถาม อ.วิชสิณี เหตุใดการใช้ Solar cell ในประเทศไทยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และคาดหวังได้แค่ไหน

ตอบ อุปสรรค คือความไม่ต่อเนื่องและไม่แน่นอนของนโยบายและกฎระเบียบ รวมไปถึงต้นทุนและความเสี่ยงทางเทคโนโลยี เราคงใช้พลังงานจาก Solar cell ทั้งหมดไม่ได้ แต่เราต้องหาจุดสมดุลระหว่างพลังงานที่ใช้อยู่ (conventional) กับพลังงานทางเลือก (renewable) ส่วนประเด็นความคาดหวังอยู่ที่ความชัดเจนจากรัฐและความต้องการของเอกชน

 

ถาม คุณอุกฤษ ข้อจำกัดของงานลักษณะนี้คืออะไร และจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้อย่างไร

ตอบ ข้อจำกัดคือภาคเอกชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้เท่าที่ควร จึงทำให้การปรับแก้แบบจำลองจึงทำได้ยากขึ้น สำหรับประเด็นเรื่องการเข้าถึงผู้ใช้ Ricult ซึ่งเป็นชาวบ้านจะมีวิธีการใช้ชุดข้อมูลไม่เหมือนกับคนในเมือง ดังนั้นการสร้างรูปแบบของชุดข้อมูลที่อยากให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย จึงต้องใช้การลงพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการจริง

 

คำถาม อ.ชนาธิป จะแก้ปัญหา 4 ประการนี้อย่างไร

ตอบ ประเทศไทยยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate skeptics) ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลจึงจำเป็น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในระดับสหวิทยาการ (inter-disciplinaries) และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (inter-agencies) นอกจากนั้นได้ชวนคิดประเด็นการกระตุ้นในเกิดการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือต้องส่งเสริมให้มีผู้ปฏิบัติมากขึ้น ได้แก่ คนรุ่นใหม่ กลุ่มใหม่ ๆ รวมไปถึงภาคเอกชนหรือบริษัทที่แสวงหาผลกำไร ให้มีโอกาสได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโลกร้อน อันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้จริง

 

อาจารย์ชล สรุปปัญหาประกอบด้วย

  • ปัญหาเชิงสถาบัน (Institution)
  • การเข้าถึงข้อมูล (Accessing to data)
  • การเข้าสู่ตลาด (Market access)
  • การเข้าถึงผู้ใช้ (Delivery to user)
  • การบูรณาการ (Integration)

PRO-Green และนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้พบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง V-ETS

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว และทีมนักวิจัยฯ ได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยจาก Wageningen University and Research ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่อง “การดำเนินนโยบายตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศไทย หรือ Voluntary Emission Trading Schemes (V-ETS)”