งานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียวปีที่ 4 หัวข้อ “ไทยจะยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ BCG?” 📅 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564🕙 13.00 – 16.30 น.💻 รับชมผ่าน Facebook Live: PRO-Green หรือผ่าน Zoom Application ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: https://forms.gle/k5VGFiA1R7Df5XzcA

การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”

การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZoomPRO-Green EconTU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: เสวนาวิชาการ ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ by PRO-Green EconTUTime: Mar 1, 2021 01:30 PM BangkokJoin Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/91673262417?pwd=WjR3dkFXbmFZN1R5eUtyR3hlTEN2QT09Meeting ID: 916 7326 2417Passcode: 858504

งานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

📣📣📣 ขอเชิญร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการ ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4: ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “ผลกระทบของความสูญเสีย (Loss) และความเสียหาย (Damage) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”📌วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.โดยงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญานี ชวะโนทย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารียา โอบิเดียกวูคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📌 ท่านที่สนใจสามารถรับชมออนไลน์ผ่านทาง PRO-Green facebook page

การสัมภาษณ์ประเด็นการออกใบอนุญาตการใช้น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบานด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าพบ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เพื่อสัมภาษณ์ประเด็นการออกใบอนุญาตการใช้น้ำในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

การสัมภาษณ์ประเด็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกติกาทางสังคมในการบริหารจัดการน้ำ

รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ เข้าพบ ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกติกาทางสังคมในการบริหารจัดการน้ำ