จีนวางแผนตั้งตลาดคาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

จีนวางเป้าหมายเริ่มดำเนินงาน China’s National Emissions Trading Scheme (China ETS) ซึ่งเป็นตลาดคาร์บอนระดับประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 หลังจากล่าช้ากว่าแผนเดิมเกือบ 5 ปี เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคด้านความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย China ETS เฟสแรกจะครอบคลุมสาขาการผลิตไฟฟ้า และจะเพิ่มสาขาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมด ในอนาคต ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า เมื่อสาขาการผลิตไฟฟ้าเริ่มการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก China ETS จะแซงหน้า EU ETS กลายเป็นตลาดคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2020/11/china-national-emissions-trade-scheme-within-five-years/

แอฟริกาใต้มีการจ้างงานสีเขียว 19,000 ตำแหน่ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

GreenCape ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาสาขาเศรษฐกิจสีเขียวไม่แสวงหาผลกำไร ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ฉลองครบรอบ 10 ปี โดยรายงานความสำเร็จในการจ้างงานสีเขียวทางตรงกว่า 19,000 ตำแหน่ง รวมถึงเป็นหุ้นส่วนในการจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวกว่า 41,000 ล้านแรนด์ นับตั้งแต่ ปี 2010 เป็นต้นมา ในช่วงเริ่มต้น GreenCape มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนใน Western Cape ต่อมาจึงขยายการดำเนินงานไปสู่ระดับประเทศ โดยครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น น้ำ เกษตรยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และการเงินสีเขียว อ้างอิง https://www.esi-africa.com/industry-sectors/finance-and-policy/a-decade-of-green-economy-investments-pays-off-in-job-creation/

การสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียวในปีงบประมาณ 2021 ของรัฐบาลมาเลเซีย

1) การสานต่อ Green Technology Financial Scheme ด้วยงบประมาณจำนวน 2 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ในการใช้เทคโนโลยีสีเขียว 2) การนำเสนอ Sustainability Bond เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตสีเขียว 3) การนำเสนอโปรแกรม Save 2.0 ด้วยงบประมาณจำนวน 30 ล้านริงกิต เพื่อสนับสนุนเงินจำนวน 200 ริงกิตให้กับครัวเรือน เพื่อซื้ออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ้างอิง https://www.nst.com.my/news/nation/2020/11/639057/budget-2021-committed-advancing-green-economy-agenda

61% ของบริษัทเชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ

The Entrepreneurs Network ได้เปิดเผยผลสำรวจเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจสีเขียว พบว่า ธุรกิจเอสเอ็มอีโดยส่วนใหญ่เชื่อว่า การยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสให้ธุรกิจของตนเองและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย โดยผลสำรวจแบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า บริษัท 50% เห็นว่า ลูกค้าคาดหวังให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ บริษัท 57% เห็นว่า ลูกจ้างต้องการทำงานให้กับบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 2) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 54% ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และเอสเอ็มอี 47% เชื่อว่าสามารถดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้มากกว่านี้อีก 3) ความช่วยเหลือของรัฐบาลในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เอสเอ็มอี 38% คิดว่าอยู่ในระดับปานกลาง 30% คิดว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดี และ 24% คิดว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้ว ที่มา: https://www.circularonline.co.uk/news/61-of-businesses-think-green-economy-presents-positive-opportunities/

BCG Around the World

U.S. Environmental Protection Agency ปล่อยเงินกู้ Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA) จำนวน 88 ล้านดอลลาร์ ให้กับ Soquel Creek Water District ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อลงทุนในโครงการนวัตกรรมการนำน้ำกลับมาใช้เพื่อการผลิตน้ำดื่มที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการเสริมชั้นหินอุ้มน้ำที่รักษาแหล่งน้ำดื่ม Soquel เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำทะเล Professor Kevin Gurney จาก School of Informatics, Computing, and Cyber Systems มหาวิทยาลัย Northern Arizona University ได้นำเสนอแผนที่ก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกา ที่ให้ space- and time-resolution ในระดับสูงมาก จนสามารถระบุรายละเอียดภาคเศรษฐกิจ เชื้อเพลิง และกระบวนการสันดาป โดยแผนที่นี้จะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม New Delhi เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ได้นำเสนอแผนรับมือกับมลพิษทางอากาศก่อนเข้าฤดูหนาวนี้ ซึ่งปกติมักถูกปกคลุมด้วยหมอกพิษเป็นประจำทุกปีContinue reading “BCG Around the World”