บุคลากรของศูนย์ PRO-GREEN

IMG_4474
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
IMG_4459
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์   รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
260257
คุณพิมพ์นารา รอดกุล   ผู้จัดการศูนย์ฯ
12644738_10156498352400512_6593897545078591194_n
อ.ชล บุนนาค   นักวิจัย
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ   นักวิจัย
Chalotorn
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล   นักวิจัย

ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์   นักวิจัย

ดร.มณเฑียร สติมานนท์   นักวิจัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Economics, Thammasat University

%d bloggers like this: