วิถีชีวิตเขียวในเมืองกรุง ยากง่ายแค่ไหนเชียว?

ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ มูลนิธิโลกสีเขียว   เมื่อถูกขอให้เขียนถึงวิถีชีวิตเขียวของคนเมืองที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยอิงกับประสบการณ์จริงของตัวเอง ดิฉันก็อยากจะเริ่มด้วยการทบทวนกิจวัตรตนเองในแต่ละวัน แล้วมาไล่ดูกันว่าแต่ละกิจกรรมมันเขียวอะไรแค่ไหน ยากง่ายและถูกหรือแพงเพียงใด