อินเดียเผยร่างกฎการจัดการขยะแบตเตอรี่ปี 2020

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) ประเทศอินเดีย ได้ประกาศร่าง Battery Waste Management Rules 2020 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อมาทดแทน Batteries Rules 2001 โดยแบตเตอรี่ที่อยู่ในขอบข่ายจะรวมทั้งเซลล์แบตเตอรี่ที่ใช้ครั้งเดียวและที่ชาร์จซ้ำได้ การแก้ไขกฎฯในครั้งนี้ เพื่อทำให้มั่นใจว่า การรีไซเคิลแบตเตอรี่จะมีมาตรฐานและปลอดภัย และมุ่งเน้นการติดตามแบบเตอรี่ที่ใช้แล้ว ผ่านทางบันทึกออนไลน์และการจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ยังมอบหมายความรับผิดชอบให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ประกอบชิ้นส่วน ผู้แยกชิ้นส่วน และศูนย์รวบรวมขยะ เป็นต้น รวมทั้งเน้นย้ำการตระหนักรับรู้ถึงความอันตรายของตะกั่ว แคดเมียม และปรอท และมาตรการความปลอดภัยในการจัดการต่างๆ ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) พร้อมกับกรอบการทำงานเพื่อการรวบรวมขยะแบตเตอรี่ และการสร้างช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่อีกด้วย MoEFCC ได้ร้องขอให้ผู้ผลิตตั้งศูนย์รวบรวมขยะแบตเตอรี่ของตนเอง หรือเข้าร่วมในสถานที่ต่างๆ ที่เก็บรวบรวมแบตเตอรี่ใช้แล้วจากผู้บริโภคและผู้จัดจำหน่าย นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าContinue reading “อินเดียเผยร่างกฎการจัดการขยะแบตเตอรี่ปี 2020”

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน จะมีสัดส่วนกว่า 50% ของโครงข่ายไฟฟ้าโลก ภายในปี 2050

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ได้ประเมินว่า การลดลงอย่างต่อเนื่องของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน จะทำให้มีสัดส่วนของพลังงานทดแทนในโครงข่ายไฟฟ้าโลกถึง 50% ภายในปี 2050 โดยพบว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีต้นทุนลดลง 28% กังหันลมมีต้นทุนลดลง 14% และแบตเตอรี่ลิเธียมไออนมีต้นทุนลดลง 18% เมื่อกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งของโลกเพิ่มขึ้นทุกๆ 2 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่กว่า 2 ใน 3 ของโลก เป็นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอีกด้วย เพราะเป็นทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนถูกที่สุด ทั้งนี้ BNEF เชื่อว่า การลดลงของต้นทุนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน จะช่วยให้ภาคพลังงานโลกมีส่วนร่วมในการรักษาอุณภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส อย่างน้อยที่สุดถึงปี 2030 ที่มา: https://cleantechnica.com/2019/06/20/solar-wind-batteries-to-drive-50-renewable-grid-by-2050/