แคนาดาสนับสนุนการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รัฐบาลแคนาดาประกาศการลงทุนในการพัฒนาและการดำเนินงานการปฏิบัติทางการเกษตรแบบยั่งยืน (Sustainable Agriculture Practices) เพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ ผ่านทางโปรแกรม Agricultural Climate Solutions (ACS)  ทั้งนี้ โปรแกรม ACS มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคของเกษตรกรทั่วทั้งแคนาดา ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาและแบ่งปันวิธีการที่กักกับคาร์บอน และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การทำแนวต้นไม้บังลม การจัดการธาตุอาหาร การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชแซม และการเปลี่ยนที่ดินเสื่อมโทรมให้มีพืชปกคลุมถาวร เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มคุณภาพน้ำและดิน รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ไฟไหม้ป่า และลมฟ้าอากาศสุดขั้ว สำหรับการดำเนินงานโปรแกรม ACS จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาข้อเสนอศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคของทุกจังหวัด ส่วนระยะที่ 2 จะเริ่มในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ซึ่งเป็นการมอบทุนสนับสนุนให้กับศูนย์ความร่วมมือภูมิภาคไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อโครงการ อ้างอิง https://www.foodbev.com/news/canada-invests-148m-in-sustainable-agriculture-practices/

รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จำนวน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่มีราคาขายปลีกต่ำ กว่า 45,000 ดอลลาร์แคนาดา โดยนโยบายนี้ รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในช่วงเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 เป็นต้นไป สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่เข้าข่ายได้รับเงินสนับสนุน ได้แก่ Nissan Leaf, Chevy Bolt EV, และ Hyundai Ioniq Electric ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจาก Tesla จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน เพราะ Model 3 รุ่นพื้นฐานมีราคาขายเริ่มต้นที่ 47,000 ดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ รัฐบาลแคนาดายังได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 ในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าและเติมเชื้อเพลิงแห่งใหม่ จำนวน 130 ล้านดอลลาร์แคนาดา ในช่วงเวลา 5 ปี, การช่วยผู้ผลิตรถยนต์รักษาเป้าหมายการขายรถยนต์พลังงานสะอาด จำนวน 5Continue reading “รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา”