ซานเตียโกจะมีรถบัสไฟฟ้าให้บริการมากกว่า 400 คัน ในปี 2019

ปัจจุบัน ซานเตียโก เมืองหลวงของประเทศชิลี มีรถบัสไฟฟ้าให้บริการแล้วจำนวน 203 คัน และจะเพิ่มจำนวนรถบัสไฟฟ้าอีก 208 คัน ภายในปี 2019 นี้ เมื่อรวมแล้วจะทำให้ซานเตียโกมีรถบัสไฟฟ้าให้บริการมากถึง 411 คัน ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศจีน โดยการเปลี่ยนมาใช้รถบัสไฟฟ้านี้ นอกจากจะช่วยให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้กับ Paris Agreement อีกด้วย ที่มา: https://cleantechnica.com/2019/06/07/santiago-chile-adding-200-electric-buses-in-2019/