จีนวางแผนตั้งตลาดคาร์บอนใหญ่ที่สุดในโลก

จีนวางเป้าหมายเริ่มดำเนินงาน China’s National Emissions Trading Scheme (China ETS) ซึ่งเป็นตลาดคาร์บอนระดับประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 หลังจากล่าช้ากว่าแผนเดิมเกือบ 5 ปี เนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคด้านความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย China ETS เฟสแรกจะครอบคลุมสาขาการผลิตไฟฟ้า และจะเพิ่มสาขาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมด ในอนาคต ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า เมื่อสาขาการผลิตไฟฟ้าเริ่มการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก China ETS จะแซงหน้า EU ETS กลายเป็นตลาดคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่มา https://www.weforum.org/agenda/2020/11/china-national-emissions-trade-scheme-within-five-years/