นักวิจัยชี้ ยิ่งรีบเร่งแก้ปัญหาโลกร้อน ยิ่งทำให้สังคมและสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลง

ในขณะที่ทั่วโลกต้องการแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยการสนับสนุนให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน ยานยนต์ไฟฟ้า และการกักเก็บพลังงาน กันอย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันสั้น กลับส่งผลร้ายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะทำให้มีการขุดโลหะต่างๆ มาใช้เพิ่มขึ้น โดยนักวิจัยจาก Institute for Sustainable Futures กล่าวว่า การเร่งรีบให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการกักเก็บพลังงาน จะยิ่งทำให้มีความต้องการโคบอลต์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ประเมินอีกว่า ถ้าเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนจนถึง 100% จะทำให้มีความต้องการลิเทียมเพิ่มขึ้นถึง 280% และนิกเกิลเพิ่มขึ้นอีก 136% ซึ่งการเร่งรีบแบบนี้จะก่อให้เกิดปัญหาหลายเรื่องตามมาด้วย เช่น ปริมาณสำรองของโลหะโลกลดลง การทำเหมืองในประเทศที่ไม่มีความเข้มงวดในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และการใช้แรงงานเด็กเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้เสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้โลหะรีไซเคิลแทนการขุดโลหะต่างๆ ขึ้นมาใช้ ที่มา: https://www.engadget.com/amp/2019/04/19/earthworks-renewable-energy-metal-demand/