3 เทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตาในปี 2021

1) การทำลายสถิติในการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนใหม่ International Energy Agency (IEA) รายงานว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของโลกในปี 2020 เป็นการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนถึง 90% ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในสหรัฐอเมริกาและจีน แม้ว่าการระบาดของโรคโควิด 19 จะทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว แต่ก็ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ IEA คาดการณ์ว่า สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน และอินเดีย จะเร่งการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนในปี 2021 ซึ่งน่าจะสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง 2) การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ ต้นทุนของการกักเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ (Battery Storage) ได้ลดลงอย่างมากเป็นเวลาหลายปี โดยทศวรรษที่แล้วมีต้นทุนระหว่าง $71 – $81 /MWh สำหรับการกักเก็บไฟฟ้าที่ใช้ได้เพียง 4 ชั่วโมง แต่ในปี 2020 ต้นทุนในการเพิ่มอุปกรณ์กักเก็บพลังงานได้ลดลงเหลือ $6 – $12 /MWh เท่านั้น และคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียงแค่ $4 – $9 /MWh ในปีContinue reading “3 เทรนด์พลังงานหมุนเวียนที่ต้องจับตาในปี 2021”