ญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียในอาเซียน

กระทรวงสิ่งแวดล้อม เอกชน และเทศบาลท้องถิ่น ของญี่ปุ่น ร่วมมือกันผ่านทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการศึกษา พัฒนาข้อเสนอ และเข้าประมูล โครงการด้านการจัดการของเสียใน 10 ประเทศอาเซียน ดังนี้ 1. โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะขั้นทดลองจำนวน 10 โครงการ ในสิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย อยู่ก่อนหน้าแล้ว และในปีนี้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นจะจัดสรรเงินจำนวน 2,000 ล้านเยน (18.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของงบประมาณปี 2019 เพื่อสนับสนุนการสำรวจภาคสนามและกิจกรรมอื่นๆ ก่อนการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ รวมทั้งวางแผนที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอีกครึ่งหนึ่งผ่านทาง Joint Crediting Mechanism ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนี้ มีจุดเด่นที่ไม่ได้ขายเฉพาะเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงระบบจัดการขยะ การฝึกอบรมบุคลากร การรีไซเคิล และบริการอื่นๆ อีกด้วย โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมจะร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น Hitachi Zosen, JFE Engineering, และ Mitsubishi Heavy Industries 2.Continue reading “ญี่ปุ่นต้องการเป็นผู้นำด้านการจัดการของเสียในอาเซียน”