5 สาระสำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก National Geographic

The circular economy is bigger than you think – การระลึกเสมอว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการมองภาพทั้งระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่การคิดใหม่ของวิธีการผลิตสินค้าตั้งแต่เริ่มต้น การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น การออกแบบสิ่งของให้สามารถใช้ได้นานขึ้น และการวางแผนเพื่อนำวัสดุกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการลงทุนอย่างมหาศาล ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการรวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลขยะ For businesses, green is good – ผู้นำทางธุรกิจที่ชาญฉลาดจะยอมรับกฎเกณฑ์ที่ได้รับและเสาะแสวงหาโอกาสในการเติบโต เคียงคู่กับการปกป้องทรัพยากรด้วย ซึ่งจากข้อมูลก็เห็นชัดเจนว่าบริษัทที่เน้นการทำสิ่งที่ดี มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีเสมอมา Cities can lead the way – รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้นำที่สำคัญในการออกนโยบายและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการลงมือทำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่าง เมืองโตรอนโตได้รวบรวมขยะอินทรีย์จากครัวเรือน แล้วเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกหรือนำไปใช้ทำความร้อน ส่วนในเมืองนิวยอร์คได้ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มรีไซเคิลอย่างเข้มข้น โดยการขยายช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะถูกทิ้งลงถังขยะ โดยให้ภาคธุรกิจกว่า 4,500 แห่ง เน้นการซ่อมแซม การใช้ซ้ำ และการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ Carbon needs to be factored in –Continue reading “5 สาระสำคัญเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนจาก National Geographic”