สรุปและเพิ่มเติมจากบทความ “โตเกียว 2020 ทัวร์นาเมนต์สีเขียวแห่งการรักษ์โลก”

1) การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการขอรับบริจาคคาร์บอนเครดิตที่เมืองโตเกียวได้จัดสรรให้กับสถานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เข้าร่วม Tokyo Cap-and-Trade Program จำนวน 720,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดโอลิมปิก 2) การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในการแข่งขันและในหมู่บ้านนักกีฬา รวมทั้งยังมีการสร้างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสัญจรและผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ในการแข่งขัน 3) การใช้ยานพาหนะที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Toyota JPN Taxi ซึ่งเป็นรถแท็กซี่เครื่องยนต์แบบไฮบริด ที่รองรับทั้งก๊าซ LPG และไฟฟ้า เพื่อรับส่งผู้โดยสาร และ Toyota APM ซึ่งเป็นรถชัตเทิลบัสไฟฟ้า ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับขนส่งผู้คนระหว่างสนาม รวมทั้งยังมีรถยนต์พลังงานไฮโดรเจน ที่ใช้ขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในช่วงการแข่งขันโอลิมปิก 4) การรีไซเคิล ได้แก่ เหรียญรางวัลรีไซเคิลจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยการขอรับบริจาคอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ ของประชาชน แล้วนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นมาสกัดเป็นทอง เงิน และทองแดง เพื่อนำไปผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิกต่อไป รวมทั้งชุดแข่งรีไซเคิล โดยการขอรับบริจาคเสื้อเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่น ในพิธีเปิดและในการแข่งขันโอลิมปิก 5) การลดขยะ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทราบปริมาณอาหารเย็นที่ต้องการในหมู่บ้านนักกีฬาContinue reading “สรุปและเพิ่มเติมจากบทความ “โตเกียว 2020 ทัวร์นาเมนต์สีเขียวแห่งการรักษ์โลก””