รัฐบาลควิเบกให้เงินสนับสนุนในการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 50%

รัฐบาลควิเบก ประเทศแคนาดา ประกาศให้เงินสนับสนุนเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ในอาคารอยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุดกว่า 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์แคนาดา ของต้นทุนในการติดตั้ง โดยโครงการนี้ รัฐบาลควิเบกต้องใช้เงินสนับสนุนทั้งหมดราวๆ 4.7 ล้านดอลลาร์แคนาดา สำหรับช่วงพฤษภาคม 2019 จนถึงเดือนธันวาคม 2020 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าควิเบกจะมีรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 100,000 คัน ภายในปี 2020 และ 1,000,000 คัน ภายในปี 2030 ที่มา: https://globalnews.ca/news/5312195/quebec-subsidies-electric-charging-stations/