AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ

ในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังมีของการดำเนินการจัดการกับสภาพอากาศแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 พันธมิตรรัฐเกาะเล็ก (AOSIS) ได้จัดประชุมที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ‘ความทะเยอทะยาน’ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก AOSIS และคนอื่น ๆ ได้เน้นย้ำถึงจุดร่วมของภาวะหยุดชะงักลงจาก COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การตอบสนองนโยบายต่อการระบาดรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนตามของที่ประชุมภาคี (COP 26) UNFCCC และที่อื่น ๆ Placencia Ambition Forum จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 โดยมีรัฐบาลเบลีซ เป็นเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน AOSIS ที่ประชุมได้ยกกรณีศึกษาสำหรับการเร่งการเปลี่ยนผ่านที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย COVID-19 ขยายความสำคัญของลำดับความสำคัญของรัฐกำลังพัฒนาบนเกาะเล็ก (SIDS) สำหรับวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตัวอย่างเช่น การลดการใช้การขนส่งและความต้องการพลังงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres กล่าวถึงการลด/ให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพภูมิอากาศ ในภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญการระบาดใหญ่ว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เนื่องจากการ การไม่เร่งดำเนินการใดๆ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งกว่าการระบาดของ COVID-19 เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ“ สร้างสิ่งที่ดีขึ้น” จากการระบาดครั้งใหญ่นี้และการฟื้นฟูจากผลกระทบ COVID-19 เพื่อสร้างหลักประกันแก่อนาคตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวมากขึ้น เขากล่าวว่าเขาจะยังคงสนับสนุนการบรรเทาหนี้แก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (MICs)Continue reading “AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ”