“โควิด-19” คือตัวอย่างการทดแทนกันของธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ยืนยันแล้วว่าการระบาดของไวรัสโควิด 19 ไม่ได้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่มีการวิพากษ์กัน เนื่องจากเป็นการหยุดการทำกิจกรรมทางเศรษฐกินในระยะสั้น ๆ ทั้งยังกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของคนทั้งโลก จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าไวรัสชนิดนี้จะทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกดีขึ้นได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การระบาดอย่างหนักของไวรัสจนทำให้การค้าขาย การเดินทาง การผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหยุดชะงักกะทันหัน ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คุณภาพอากาศในประเทศที่มีการระบาดเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศแรกที่มีการระบาด ข้อมูลจากกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน และข้อมูลดาวเทียมจากองค์การการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ทั่วประเทศจีน เปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศที่บันทึกระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอากาศที่เพิ่มขึ้น 84.5 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน โดยมีคุณภาพอากาศที่ดีใน 337 เมือง สัญญาณดังกล่าวอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ “ทดแทนกัน” ของธรรมชาติ หรือที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ที่เรียกว่า “Trade-off Analysis” Pushpam Kumar นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมจาก UNEP ให้สัมภาษณ์ถึง “Trade-off Analysis” หรือ การวิเคราะห์การทดแทนกัน ต่อกรณีไวรัสโควิด 19 เอาไว้อย่างน่าสนใจ Q: Trade-off Analysis คืออะไร?A: Trade-off Analysis หรือการวิเคราะห์การทดแทนกันContinue reading ““โควิด-19” คือตัวอย่างการทดแทนกันของธรรมชาติ”

Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง ได้รับรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement 2020

เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement ประจำปี 2020 ปรากฏว่า Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทูตสันถวไมตรีของ UN Environment Programme (UNEP) และ Gretchen C. Daily นักชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับรางวัลของปีนี้ไปครอบครอง จากการที่ทั้งสองคนเป็นผู้บุกเบิกในการวัดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ซึ่งก่อให้เกิดการออกมาตรการใหม่ๆ เพื่อที่จะปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ในอดีต Pavan Sukdev ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในการศึกษา The Economics of Environment and Biodiversity (TEEB) ระหว่างปี 2008 – 2010 โดยมี UNEP เป็นเจ้าภาพ เมื่อ TEEB ฉบับแรกได้เผยแพร่ในปี 2008 ได้ก่อให้เกิดการวางรากฐานในการเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจสีเขียว ต่อมาในปี 2009 ทาง UNEPContinue reading “Pavan Sukdev นักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง ได้รับรางวัล Tyler Prize for Environmental Achievement 2020”