AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ

ในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังมีของการดำเนินการจัดการกับสภาพอากาศแม้จะมีการระบาดของ COVID-19 พันธมิตรรัฐเกาะเล็ก (AOSIS) ได้จัดประชุมที่มุ่งเน้นการเพิ่ม ‘ความทะเยอทะยาน’ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประชุมนี้เปิดโอกาสให้สมาชิก AOSIS และคนอื่น ๆ ได้เน้นย้ำถึงจุดร่วมของภาวะหยุดชะงักลงจาก COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ การตอบสนองนโยบายต่อการระบาดรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืนตามของที่ประชุมภาคี (COP 26) UNFCCC และที่อื่น ๆ Placencia Ambition Forum จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 โดยมีรัฐบาลเบลีซ เป็นเจ้าภาพซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน AOSIS ที่ประชุมได้ยกกรณีศึกษาสำหรับการเร่งการเปลี่ยนผ่านที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย COVID-19 ขยายความสำคัญของลำดับความสำคัญของรัฐกำลังพัฒนาบนเกาะเล็ก (SIDS) สำหรับวาระการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ตัวอย่างเช่น การลดการใช้การขนส่งและความต้องการพลังงาน ทั้งนี้ เนื่องจากการระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres กล่าวถึงการลด/ให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพภูมิอากาศ ในภาวะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญการระบาดใหญ่ว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เนื่องจากการ การไม่เร่งดำเนินการใดๆ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งกว่าการระบาดของ COVID-19 เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ“ สร้างสิ่งที่ดีขึ้น” จากการระบาดครั้งใหญ่นี้และการฟื้นฟูจากผลกระทบ COVID-19 เพื่อสร้างหลักประกันแก่อนาคตที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นต่อการปรับตัวมากขึ้น เขากล่าวว่าเขาจะยังคงสนับสนุนการบรรเทาหนี้แก่ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (MICs)Continue reading “AOSIS ขนานนามปี 2020 ว่าเป็นปีแห่ง “ความทะเยอะทะยาน” ในการจัดการกับสภาพภูมิอากาศ”

ภาคพลังงาน: จุดเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียว

ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากพิจารณาภาพรวมของปัจจัย สภาพการณ์ และพัฒนาการต่างๆ ของภาคพลังงานในปัจุบัน ก็อาจจะกล่าวได้ว่า เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งสำหรับภาคพลังงานของโลก – โครงสร้างของการผลิต การส่งจ่าย และ การใช้พลังงานของโลก กำลังอยู่ในห้วงระยะของกระบวนการปรับตัว เพื่อรองรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในสองด้าน ซึ่งน่าจะส่งผลทำให้เกิดการพลิกผันเชิงโครงสร้างของระบบพลังงานโลกอย่างสำคัญ ที่จะเรานำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานสะอาด เพื่อรองรับกับระบบเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคต

ถอดความหมาย “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)”

  ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามประเด็นด้านเศรษฐกิจสีเขียว สิ่งแวดล้อม หรือ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด คำว่า “ความตกลงปารีส” หรือ “Paris Agreement” อาจเป็นคำที่ไม่มีความหมายใดๆ โดยบางคนอาจคาดเดาได้ว่ามันน่าจะเป็นข้อตกลงนานาชาติอะไรสักอย่าง ในประเด็นอะไรบางอย่างที่ก็เดาไม่ถูก แต่ก็คงจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากนัก จึงแทบไม่เคยได้ยินใครพูดถึงกัน ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวในแง่หนึ่งก็มีส่วนที่เป็นความจริง แต่ก็เป็นความจริงเพียงแค่เฉพาะในช่วงเวลาอันสั้นเท่านั้น เนื่องด้วยในอนาคตอันไม่ไกลนักจากปัจจุบัน (ราวประมาณ 5-15 ปี จากวันนี้) “ความตกลงปารีส” จะค่อยๆ กลายสภาพมาเป็นข้อตกลงนานาชาติสำคัญ ที่จะเป็นกุญแจผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมหาศาลต่อโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของโลก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคการผลิตและการใช้พลังงาน) วิถีการใช้ชีวิตของประชากรโลก และรวมไปถึง ผลกระทบต่อระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลก ที่มา: http://namanews.org/   ความตกลงปารีสคืออะไร? ความตกลงปารีส คือ ข้อตกลงนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสมัชชาภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ครั้งที่ 21Continue reading “ถอดความหมาย “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)””