แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน

แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน นักวิจัยจากโครงการ Clean Energy Futures ได้รายงานผลการวิเคราะห์นโยบายมาตรฐานพลังงานสะอาด (Clean Energy Standard) ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน โดยพบว่า นโยบายนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 80% ภายในปี ค.ศ. 2030 รวมทั้งทำให้มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถช่วยชีวิตชาวอเมริกันจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ 9,200 คน ในปี ค.ศ. 2030 และยังช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้ประมาณ 317,500 คน ในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ อากาศที่สะอาดขึ้นยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านสุขภาพที่ได้จากการประเมินมูลค่าปัจจุบันจำนวน 1.13 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิคิดเป็น 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ ระหว่างปี ค.ศ. 2020-2050 การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างรวดเร็วจะก่อให้เกิดต้นทุนจากเงินทุนและค่าบำรุงรักษาประมาณ 342,000 ล้านดอลลาร์ จนถึงปี ค.ศ. 2050 แต่ก็สร้างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ด้านสภาพภูมิอากาศสูงถึง 637,000 ล้านดอลลาร์Continue reading “แผนพลังงานสะอาดของปธน.ไบเดนจะสร้างผลประโยชน์ 1.43 ล้านล้านดอลลาร์ และช่วยชีวิตชาวอเมริกัน 317,500 คน”

สหรัฐอเมริกาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแซงหน้าถ่านหินเป็นครั้งแรก ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

Energy Information Administration รายงานว่า สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมได้ประมาณ 68.5 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง และผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินได้ประมาณ 60 ล้านเมกะวัตต์ชั่วโมง ในเดือนเมษายน 2019 นับเป็นครั้งแรกที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้มากกว่าพลังงานถ่านหิน โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ เพราะเดือนเมษายนมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ และมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินยังมีการปิดซ่อมบำรุงประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิอีกด้วย ทั้งนี้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทสำคัญมากกว่าพลังงานถ่านหินในอนาคต เนื่องจากมีการทยอยปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน และมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่มา: https://arstechnica.com/information-technology/2019/06/renewable-electricity-beat-out-coal-for-the-first-time-in-april/?amp=1 https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2019-06-25/for-first-time-ever-renewables-surpass-coal-in-u-s-power-mix https://amp.theguardian.com/environment/2019/jun/26/energy-renewable-electricity-coal-power