ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ

ลอนดอนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าไปในเขต Ultra Low Emission Zone หรือULEZ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลอนดอนตอนกลาง และจะขยายเขต ULEZ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ระหว่างถนน North Circular และ South Circular ภายในปี 2021 ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 12.50 ปอนด์ต่อวัน เมื่อเข้าไปในเขต ULEZ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรถติด ซึ่งต้องจ่ายก่อนหน้านี้อยู่แล้ว โดยยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 3 รถยนต์และรถตู้น้ำมันเบนซินที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 4 และรถยนต์และรถตู้น้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 6 ส่วนรถเมล์ รถทัวร์ และรถบรรทุกนั้น ต้องได้มาตรฐาน EURO 6 ขึ้นไป หรือยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ 100 ปอนด์ต่อวัน สำหรับบทลงโทษของการไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ ผู้ขับขี่ฯจะได้รับจดหมายเตือนในการฝ่าฝืนครั้งแรก ส่วนในครั้งต่อๆ ไป จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 160 ปอนด์ TransportContinue reading “ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ”