การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

✨ 📣 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 📣 ✨ 📅 วันที่ 28, 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2563📌 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อำนวยการผศ.ชล บุนนาค รองผู้อำนวยการดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย