จุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว ฉบับที่ 3 | ปีที่ 1 | กรกฎาคม พ.ศ. 2559

TAM_DD-Book_20160722+-page-001

เรื่องน่าสนใจในฉบับที่ 3


ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อ. ชล บุนนาค
ถอดความหมาย “ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” โดย ผศ.ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
แบบจำลองกับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตอนที่ 2) โดย อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ฉลากเขียวคืออะไร โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ตอนที่ 1 โดย อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์
เจจู: เกาะฟ้าใสไร้คาร์บอน โดย คุณฐิติภัทร ดอกไม้เทศ
10 เทรนด์ธุรกิจสีเขียว ปี 2016 โดย คุณคมศักดิ์ สว่างไสว


 

บทบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน สำหรับจุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียวฉบับนี้ นับได้ว่าเป็นฉบับที่ 3 แล้ว จุดมุ่งหมายของจุลสารฯ ยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว และนำเสนอการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว โดยเฉพาะตัวอย่างการพัฒนาจากต่างประเทศ
เริ่มต้นอ่านบทความของ อ.ชล บุนนาค เป็นการอธิบายความหมายของ “เศรษฐกิจสีเขียว” และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งยังมีความสับสนว่าคำสองคำนี้มีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นเชิญอ่านเพื่อการทำความเข้าใจประเด็นการเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากเวที COP21 ในบทความ “ถอดความหมาย ความตกลงปารีส (Paris Agreement)” โดย ผศ.ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

ในจุลสารยังนำเสนอบทความของนักวิจัยศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมีเนื้อหาที่ต่อจากฉบับที่แล้ว เรื่อง “แบบจำลองกับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตอนที่ 2)” โดย อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ และทำความรู้จักกับ ฉลากเพื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหลากหลายประเภท ในบทความ “ฉลากเขียว คืออะไร” โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ส่วน อ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์ นำเสนอเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) ตอนที่ 1” และบทความเรื่องธุรกิจสีเขียว โดยคุณคมศักดิ์ สว่างไสว เสนอเรื่อง “10 เทรนด์ธุรกิจสีเขียว ปี 2016”

นอกจากนี้ ทางกองบรรณาธิการยังได้รับเกียรติจาก คุณฐิติภัทร ดอกไม้เทศ ผู้ชำนาญการ วิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ ที่ได้ถ่ายทอดบทความเรื่อง เจจู: เกาะฟ้าใสไร้คาร์บอน ซึ่งเป็นการเล่าถึงการพัฒนาและมาตรการการส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อส่งเสริมให้เกาะเจจูเป็นก้าวเข้าสู่ความเป็นเกาะไร้คาร์บอน

สุดท้ายทางศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้การติดตามอ่านจุลสารจับกระแสเศรษฐกิจสีเขียว พบกันใหม่ฉบับหน้า

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว


“คลังสมองด้านนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว

เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความเป็นธรรม”

%d bloggers like this: