การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”

การเสวนาวิชาการด้านเศรษฐกิจสีเขียว ปีที่ 4 ครั้งที่ 2
หัวข้อ “ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ จะแก้ไขอย่างไรดี?”
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom
PRO-Green EconTU is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: เสวนาวิชาการ ฝุ่นจิ๋วในเมืองใหญ่ by PRO-Green EconTU
Time: Mar 1, 2021 01:30 PM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91673262417?pwd=WjR3dkFXbmFZN1R5eUtyR3hlTEN2QT09
Meeting ID: 916 7326 2417
Passcode: 858504

%d bloggers like this: