ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ

ลอนดอนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าไปในเขต Ultra Low Emission Zone หรือULEZ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลอนดอนตอนกลาง และจะขยายเขต ULEZ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ระหว่างถนน North Circular และ South Circular ภายในปี 2021 ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 12.50 ปอนด์ต่อวัน เมื่อเข้าไปในเขต ULEZ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรถติด ซึ่งต้องจ่ายก่อนหน้านี้อยู่แล้ว โดยยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 3 รถยนต์และรถตู้น้ำมันเบนซินที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 4 และรถยนต์และรถตู้น้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 6 ส่วนรถเมล์ รถทัวร์ และรถบรรทุกนั้น ต้องได้มาตรฐาน EURO 6 ขึ้นไป หรือยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ 100 ปอนด์ต่อวัน สำหรับบทลงโทษของการไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ ผู้ขับขี่ฯจะได้รับจดหมายเตือนในการฝ่าฝืนครั้งแรก ส่วนในครั้งต่อๆ ไป จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 160 ปอนด์ TransportContinue reading “ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ”

รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จำนวน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่มีราคาขายปลีกต่ำ กว่า 45,000 ดอลลาร์แคนาดา โดยนโยบายนี้ รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในช่วงเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 เป็นต้นไป สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่เข้าข่ายได้รับเงินสนับสนุน ได้แก่ Nissan Leaf, Chevy Bolt EV, และ Hyundai Ioniq Electric ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจาก Tesla จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน เพราะ Model 3 รุ่นพื้นฐานมีราคาขายเริ่มต้นที่ 47,000 ดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ รัฐบาลแคนาดายังได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 ในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าและเติมเชื้อเพลิงแห่งใหม่ จำนวน 130 ล้านดอลลาร์แคนาดา ในช่วงเวลา 5 ปี, การช่วยผู้ผลิตรถยนต์รักษาเป้าหมายการขายรถยนต์พลังงานสะอาด จำนวน 5Continue reading “รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา”

4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน การใช้พลังงานสะอาดมีการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่เชื้อเพลิงฟอสซิลก็ยังพลังงานหลักที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และคิดเป็น 80% ของการใช้พลังงานทั้งโลก ซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 75% นอกจากนี้ เชื้อเพลิงฟอสซิลยังทำให้เศรษฐกิจของประเทศเปราะบาง เนื่องจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง และการพึ่งพิงการนำเข้าพลังงาน รวมทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งคร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกถึง 4.2 ล้านคนต่อปี จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก ดังนั้น การใช้พลังงานหมุนเวียนจะมีส่วนช่วยในการกำจัดปัญหาต่างๆ เหล่านี้ และยังสามารถสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจและชุมชนอีกด้วย โดย 4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด มีดังนี้ กำจัดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลและกำหนดราคาคาร์บอน – การอุดหนุนการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน แต่ยังมีจำนวนกว่า 373,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี (ข้อมูลปี 2015) การปฏิรูปการอุดหนุนเชื้อเพลิงร่วมกับการกำหนดราคาคาร์บอน สามารถสร้างรายรับให้กับรัฐบาลประมาณ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ภายในปี 2030 นอกจากนี้ จากการศึกษาเศรษฐกิจระดับประเทศและท้องถิ่น 70 แห่ง ยังพบว่า การกำหนดราคาคาร์บอนไม่ได้ทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง แต่ช่วยส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังธุรกิจ อุตสาหกรรม และผู้บริโภค ในการปรับตัวไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพิ่มการลงทุนในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ – ถึงแม้ว่าการจัดหาเงินเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคาร สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ แต่เราต้องยกระดับและขยายขอบเขตของนโยบาย เพื่อให้เกิดการไหลของการลงทุนเพิ่มมากขึ้นContinue reading “4 วิธีการเพื่อเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาด”

เปิดแล้ว! ทางเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน อุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของไทย

เปิดแล้ว! ทางเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน อุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของไทย เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2562 กรมทางหลวงได้เปิดใช้ทางเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน บนทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย อย่างเป็นทางการวันแรก โดยด้านล่างของอุโมงค์เป็นถนนให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ พร้อมทั้งมีการติดรั้วกั้นสัตว์ป่า เพื่อไม่ให้รถเฉี่ยวชนสัตว์ป่าอีกด้วย ส่วนด้านบนอุโมงค์มีการถมดิน ปลูกไม้พุ่มขนาดเล็ก และสร้างโป่งเทียมกับบ่อน้ำ เพื่อจูงใจให้สัตว์ป่าเดินเข้ามา และสามารถข้ามฝั่งระหว่างผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลานได้ โดยไม่เกิดอันตราย นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างสะพานสูงยกระดับอีก 2 จุด เพื่อให้รถวิ่งบนสะพาน ส่วนด้านล่างมีการปลูกต้นไม้และทำทางลอดสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถข้ามฝั่งไปมาระหว่างสองอุทยานได้อย่างปลอดภัย ในอดีตทางหลวงหมายเลข 304 สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย มีเพียงสองช่องจราจร และมีสภาพเป็นคอขวด รวมทั้งมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทำให้การจราจรติดขัด และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งรถยนต์ชนกันเอง และรถยนต์ชนสัตว์ป่า ดังนั้น การขยายถนนเส้นนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย และลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของประชาชน รวมทั้งลดความเสียหายในทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้ การสร้างทางเชื่อมผืนป่าระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้งที่เป็นบนอุโมงค์และทางลอด จะช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของสัตว์ป่าได้ รวมทั้งเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตของสัตว์ป่า โดยการสร้างทางเชื่อมผืนป่านี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมรดกโลก เพราะถนนเส้นนี้ตัดผ่านพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 2548 ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลขContinue reading “เปิดแล้ว! ทางเชื่อมผืนป่าเขาใหญ่-ทับลาน อุโมงค์สัตว์ข้ามแห่งแรกของไทย”

ปฏิญญา Andaman Go GREEN

6 องค์กรภาคเอกชน 6 จังหวัดอันดามัน จับมือประกาศปฏิญญา Andaman Go GREEN มุ่งพัฒนาพื้นที่ไปสู่ความยั่งยืน และเป็นธรรม ที่ จ.พังงา 6 องค์กรภาคเอกชนในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วยผู้แทนจากหอการค้า ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้แทนสภาเกษตรกร ผู้แทนเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ผู้แทนเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล จากจังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง สตูล ภูเก็ตและพังงา เข้าร่วมสัมมนา “ปฏิญญาAndaman Go Green”พร้อมกับร่วมลงนามใน “ปฏิญญาAndaman Go Green” และมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆใน 6 จังหวัดอันดามัน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 200 คน นายสุทธิโชค ทองชุมนุม อดีตประธานหอการค้า จ.พังงา กรรมการสภาหอการค้าไทย เป็นผู้แทนอ่านคำประกาศปฏิญญา “Andaman Go Green” โดยมีเนื้อหาว่า “การกำหนดทิศทางการพัฒนาของภูมิภาคอันดามันมีขึ้นเพื่อตระหนักถึงภาระอันสำคัญนี้ หลายภาคส่วนจึงร่วมแรงร่วมใจกันออกแบบทิศทางการพัฒนาเพื่อให้ภูมิภาคอันดามันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นกระบวนการพัฒนาบนฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อให้เกิดการกระจายและเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคบนโลกใบนี้ที่จะประกาศว่าจะสร้างทิศทางการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของโลกที่ผ่านมาตามแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติContinue reading “ปฏิญญา Andaman Go GREEN”