นักวิทยาศาสตร์พบไมโครพลาสติกในน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติกเป็นครั้งแรก

นิตยสาร Marine Pollution Bulletin ฉบับเดือนพฤษภาคม ได้รายงานการศึกษาวิเคราะห์แกนน้ำแข็งปี 2009 ในแอนตาร์กติกตะวันออก โดยพบไมโครพลาสติก 96 ชิ้น ที่สามารถระบุโพลิเมอร์ได้ 14 ประเภท อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแหล่งที่มาของโมโครพลาสติกเหล่านี้ เนื่องจากพวกมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะมาจากมลพิษท้องถิ่น และมีระยะเวลาการแตกตัวน้อยกว่าที่จะลอยตามกระแสน้ำมหาสมุทร Anna Kelly จาก University of Tasmania ผู้ทำการศึกษาในครั้งนี้ระบุว่า พลาสติกเคยถูกพบในน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติกมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกเหนือจากที่เคยค้นพบที่น้ำผิวและตะกอนของมหาสมุทรแอนตาร์กติก แต่ครั้งนี้เชื่อกันว่า เป็นครั้งแรกที่พบไมโครพลาสติกในน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติก นอกจากนี้ เธอยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่เราควรให้ความสนใจก็คือ การปนเปื้อนของพลาสติกในน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติกตะวันตก อาจจะมีมากกว่าที่พบในแกนน้ำแข็งทะเลแอนตาร์กติกตะวันออก เนื่องจากคาบสมุทรแอนตาร์กติกเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตั้งสถานีวิจัย และการจราจรทางทะเล อ้างอิง https://www.independent.co.uk/environment/microplastics-antarctic-sea-ice-plastic-pollution-ocean-a9481146.html?amp