รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา

รัฐบาลแคนาดาประกาศให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิงไฮโดรเจน จำนวน 5,000 ดอลลาร์แคนาดา สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่มีราคาขายปลีกต่ำ กว่า 45,000 ดอลลาร์แคนาดา โดยนโยบายนี้ รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 จำนวน 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในช่วงเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 เป็นต้นไป สำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดที่เข้าข่ายได้รับเงินสนับสนุน ได้แก่ Nissan Leaf, Chevy Bolt EV, และ Hyundai Ioniq Electric ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจาก Tesla จะไม่ได้รับเงินสนับสนุน เพราะ Model 3 รุ่นพื้นฐานมีราคาขายเริ่มต้นที่ 47,000 ดอลลาร์แคนาดา นอกจากนี้ รัฐบาลแคนาดายังได้จัดสรรเงินจากงบประมาณปี 2019 ในการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าและเติมเชื้อเพลิงแห่งใหม่ จำนวน 130 ล้านดอลลาร์แคนาดา ในช่วงเวลา 5 ปี, การช่วยผู้ผลิตรถยนต์รักษาเป้าหมายการขายรถยนต์พลังงานสะอาด จำนวน 5Continue reading “รัฐบาลแคนาดาให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดใหม่ 5,000 ดอลลาร์แคนาดา”