ไมโครพลาสติกถล่มลอนดอน

งานวิจัยชิ้นหนึ่งในนิตยสาร Environment International ได้ทำการเก็บรวบรวมไมโครพลาสติก ที่ตกลงบนหลังคาของตึกเก้าชั้นในลอนดอนกลาง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 8 ตัวอย่าง มีอัตราการสะสมของไมโครพลาสติกอยู่ระหว่าง 575 ถึง 1,008 ชิ้นต่อตารางเมตรต่อวัน ที่เกิดจากพลาสติก 15 ประเภท โดยส่วนมากเป็นเส้นใยอะคริลิคจากเสื้อผ้า และมีบางส่วนเป็นพอลิสไตรีนและโพลีเอทิลีนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร จากอัตราการสะสมฯดังกล่าว ทำให้ลอนดอนเป็นเมืองที่มีอัตราการสะสมของไมโครพลาสติกสูงที่สุด จากเมืองทั้งหมดที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีเพียงแค่ 4 เมืองเท่านั้น โดยเมืองอื่นๆ ได้แก่ ตงกวน (จีน) ปารีส (ฝรั่งเศส) และฮัมบูร์ก (เยอรมนี) ในทุกปี แต่ละคนจะบริโภคไมโครพลาสติกเฉลี่ยประมาณ 50,000 ชิ้นต่อปี และยังไม่มีใครทราบถึงผลกระทบทางสุขภาพจากการหายใจเอาไมโครพลาสติกเข้าไป หรือจากการบริโภคผ่านทางน้ำและอาหาร ซึ่งประเด็นนี้ต้องมีการศึกษาวิจัยกันอย่างเร่งด่วน ที่มา: https://amp.theguardian.com/environment/2019/dec/27/revealed-microplastic-pollution-is-raining-down-on-city-dwellers

ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ

ลอนดอนจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าไปในเขต Ultra Low Emission Zone หรือULEZ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลอนดอนตอนกลาง และจะขยายเขต ULEZ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ระหว่างถนน North Circular และ South Circular ภายในปี 2021 ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 12.50 ปอนด์ต่อวัน เมื่อเข้าไปในเขต ULEZ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรถติด ซึ่งต้องจ่ายก่อนหน้านี้อยู่แล้ว โดยยานพาหนะที่ไม่ผ่านมาตรฐานมลพิษ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 3 รถยนต์และรถตู้น้ำมันเบนซินที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 4 และรถยนต์และรถตู้น้ำมันดีเซลที่ไม่ผ่านมาตรฐาน EURO 6 ส่วนรถเมล์ รถทัวร์ และรถบรรทุกนั้น ต้องได้มาตรฐาน EURO 6 ขึ้นไป หรือยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ 100 ปอนด์ต่อวัน สำหรับบทลงโทษของการไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมมลพิษ ผู้ขับขี่ฯจะได้รับจดหมายเตือนในการฝ่าฝืนครั้งแรก ส่วนในครั้งต่อๆ ไป จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 160 ปอนด์ TransportContinue reading “ลอนดอนเก็บค่าธรรมเนียมมลพิษกับยานพาหนะที่เข้าเขต ULEZ”